design thinking mindmap onderwerp 1 10 100 geen methode analyse iteraties design onderwerpvisualisaties representaties fidelity snelheid onderwerp co evolutie leren door te experimenteren vaag idee opdrachtgever onderwerp empathie verschillende denkwijzes voor de mens onderwerp framing reframing reflectie experimenteren schetsen odnerwerp geschiedenis mainstream cognitieve proces lawson 1972 groeiende populariteit

History

Cognitieve process

Zo werd designing genoemd toen Herbert Simon in 1969 Design Thinking wou omschrijven. Hij beweerde dat iedereen aan Designing doet, of het nou het uitzoeken van je kleren is of je maaltijd bedenkt.

Lawson (1972)

Psycholoog Brian Lawson (1972) beschreef dat architectuurstudenten een andere manier van denken hadden dan wetenschappelijke studenten. Hierdoor ontstond het idee om design thinking te onderscheiden van andere manieren van denken.

Mainstream

De publicatie van Buchanan in 1995 zorgde ervoor dat er een verband werd gelegd tussen innocatie en design thinking. Zijn publicatie zorgde ervoor dat het begrip design thinking op de kaart werd gezet, eerst in design research en later in innovatie research.

Groeiende Populariteit

Een inspirerende documentaire over het ontwerpbureau ‘IDEO’ op prime time Amerikaans televisie, populariseerde design thinking onder een groot publiek. Roger Martin, de decaan van de Rothman School of Management, legde een verband tussen business development en design thinking (2009). Hij beschreef hoe de klassieke manier van business development weinig oplevert, door de uitgeholde analytische manier van denken. Design thinking levert inspirerende alternatieven.


Framing

Een frame kadert wat je denkt, hoe je interpreteert en wat je doet. Je benoemde met dat ‘first priciple’ het frame waarbinnen je aan de slag gaat. Dat aan de slag gaan is middels schetsen, krabbels, zoek acties op internet, rommelen in Illustrator. Binnen een frame kunnen die moves alle kanten uitgaan.

Reflectie

Terwijl je schetst, een move uitvoert, reflecteer je op je idee middels de schets. Je zet een lijn neer en kijkt of die goed is. Je zet nog een lijn neer, net naast de andere en je kijkt. Je zet er weer één neer en kijkt. Dat gaat door en al schetsend, kijkend en reflecterend onderzoek je een ideetje.

Experimenteren

Elk streepje, elke kleine aanpassing die je maakt. Dit zijn allemaal experimenten die je doet. Je reflecteert deze experimenten continu. En als ze bevallen ga je ermee door. Bevallen ze niet dan stop je en doe je een stapje terug, of begin je helemaal op nieuw.

Schetsen

Schetsen is het tekenen van ideeën. Tijdens het schetsen doen zich vaker nieuwe ideeën voor die je vervolgens in je schets verwerkt. Je blijft experimenteren met je schets totdat deze goed bevalt. Soms kom je er achter dat je schets gewoon niet werkt en dan stop je en ga je buiten je frame kijken.

Reframing

Tijdens het vaststellen van je frame, vaak onbewust, treed een designer snel buiten het frame. Vaak omdat hij erachter komt dat het huidige frame niet volledig aansluit bij zijn wensen. Reframing is een onbekend symptoom voor mensen die niet vanuit design denken.


Empathie

Het mensgerichte denken van ontwerpers wordt in de design thinking literatuur vaak empathie genoemd. Letterlijk betekent het ‘meevoelen met’. Hoewel designers zeker zich zeker inleven op de gebruiker, blijft de emotionele kant buiten beschouwing. Daarom is empathie wellicht niet het juiste woord om mensgericht denken te omschrijven. Wat enigszins nuancering vereist is wat we bedoelen met de ‘ander’ voor wie een designer ontwerpt. Dat kan een opdrachtgever zijn, of misschien wel een webdesigner. In dat geval moet de ontwerper zich inleven op hoe het bedrijf zich wenst te presenteren, het merk, de kosten en planning van het bedrijf. Het kan ook dat de ontwerper iets dient te ontwikkelen voor eindgebruiker van een product of dienst. De eindgebruiker is in veel gevallen namelijk niet de koper. Dit is iets waar designers rekening mee moeten houden.  

Voor de mens

Design thinking gaat over het creëren van oplossingen voor andere mensen, niet zo over het vinden van een technische oplossing. Het lost dus een communicatieprobleem op. Designers ontwerpen zelden iets voor zichzelf. Interaction designers zijn zich ervan bewust dat mensen moeilijk te voorspellen zijn en vertrouwen dan ook geen voorgekauwde analyses. Ze zullen zich zelf verdiepen in een onderzoek dat betrekking heeft op de doelgroep. Ze gebruiken daarbij echte gebruikers. Dit leidt tot een iteratief proces.

Verschillende denkwijzes

Bij het mijn eigen onderzoek (Stompff, 2012), viel het op dat designers vrijwel elk onderwerp vertaalden naar ‘wat betekent het voor de gebruiker’. Ongeacht of dit een technisch of maatschappelijk onderwerp was. Dit gegeven kwam niet voor bij testpersonen met een andere disciplinaire achtergrond.


Co-Evolutie

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Leren door te experimenteren

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Vaag idee

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Opdrachtgever

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.


Visualisaties

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Representaties

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Fidelity

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Snelheid

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.


1 - 10 - 100

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Design

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Iteraties

Het werken in iteraties is iets dat intussen ook is overgenomen in andere disciplines. Veel softwareontwikkelaars maken intussen gebruik van ‘Agile’, dat ontwikkelaars in staat stelt om iteratief te werken. Het belangrijkste principe hierbij is ‘Agile Manifesto’, wat zich laat vertalen als: “Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.” Kortgezegd, doordat de ontwikkelaars in iteraties te werken kan er op tijd bijgestuurd worden en ontstaat er een beter product in minder tijd. Naast softwareontwikkelaars komen er steeds meer vakgebieden waarin deze werkwijze wordt toegepast.

Analyse

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.

Geen methode

Organic photo booth pabst deserunt sapiente, health goth kinfolk hella. Direct trade assumenda shoreditch, roof party reprehenderit kinfolk pariatur do banh mi. Tumblr bespoke keffiyeh cronut brooklyn cornhole. Leggings laboris quinoa, mlkshk brunch austin messenger bag bushwick cray keytar. You probably haven’t heard of them kogi esse, tumblr aliquip craft beer selfies normcore. Quis irure kinfolk, aliquip consequat readymade yuccie food truck selfies gochujang. Eiusmod skateboard nesciunt everyday carry master cleanse.